Politică de calitate

Pentru a face față competiției crescânde de pe această piață, considerăm esențială satisfacerea la un grad ridicat a solicitărilor clientului privind calitatea produselor livrate. Acest lucru se poate realiza doar dispunând de utilaje performante și moderne pentru , verificarea, prelucrarea și manipularea materialelor, dar și de personal dedicat care să conștientizeze importanța calității.

Declarația de politică de calitate

SC Casteco Invest SRL Deva a stabilit un sistem integrat de management al calității, mediului, securității și sănătății în muncă, în conformitate cu cerințele standardelor EN ISO 9001/2000, EN ISO 14001/2004….

Obiectivele generale

  • Administrarea sistemului integrat în scopul creșterii gradului de satisfacție al clienților, îmbunătățirea și eficientizarea performanțelor companiei.
  • Investiții în tehnologii de vârf dedicate unui grad cât mai înalt de reciclare și valorificare, asigurând un consum controlat al resurselor minerale primare, precum și un nivel minim de poluare.
  • Satisfacerea așteptărilor pe care le au din partea companiei, comunitatea, acționarii, partenerii și angajații.
  • Parteneriate cu furnizorii, in scopul redefinirii conceptului de reciclare și valorificare.
  • Îmbunătațirea și eficientizarea continuă a muncii angajaților și participarea lor activa la realizarea politicii firmei.
  • Diminuarea graduală a factorilor nocivi și de dificultate fizică la locurile de muncă din companie.
  • Conducerea SC Casteco Invest SRL Deva urmărește și răspunde de îndeplinirea politicii privind calitatea, mediul, sănătatea și securitatea muncii.
  • Conducerea SC Casteco Invest SRL Deva se angajează pentru îmbunătățirea continuă a SIM precum și a performanțelor de mediu și a condițiilor de muncă. Prevenirea poluarii și a accidentelor de muncă reprezintă o preocupare permanentă a tuturor angajatilor.

Managementul la cel mai înalt nivel se asigură că Politica privind calitatea, mediul, securitatea și sănătatea în muncă este însușită de salariați și disponibilă pentru toți angajații societății și pentru public.