Misiune

Misiunea noastră constă în utilizarea eficientă și sigură a resurselor globale din punct de vedere al efectului pe care îl au asupra mediului înconjurător, atât pentru noi, dar mai ales pentru generațiile următoare. Încercăm să ne aducem contribuția la conservarea energiei și protejarea mediului înconjurător prin reciclarea materialelor refolosibile și reintroducerea acestora în circuitul industrial.

Valorile pe care se bazează politica noastră sunt atât resursele materiale, financiare și umane de care dispune firma, cât și capacitatea de organizare. În acest context, direcțiile de acțiune sunt foarte clare, urmărind atât creșterea volumului de materiale refolosibile procesate și comercializate, cât și cresterea gradului de satisfacție al clienților prin îmbunătățirea calității produselor livrate.